AKTUALITY
TVORBA WEBU
GRAFICKÁ TVORBA
ANGLIČTINA
Doučování
Překladatelská činnost
Užitečné odkazy
Frázová slovesa
Angličtina v obrázcích
BITCOIN
KONTAKT
VIP - SEKCE
123
456
789
r0
ANGLIČTINA

Angličtina je jedním z mála známých exotických jazyků, jejichž praktické uplatnění je sice minimální, avšak studium této lingvistické anomálie se může pro člověka stát koníčkem. Člověk si může zamilovat takové věci, jako jsou nepravidelná slovesa nebo předbudoucí či předminulý čas nebo se kochat i dalšími věcmi, o kterých vesvém rodném jazyce nikdy neslyšel. Vzhledem k faktu, že jde o jazyk skutečně exotický a v našich ueměpisných šířkách neznámý, dovolil jsem si zapátrat v encyklopedii Wikipedia a použít pár slov z této moudré virtuální knihy.


Wikipedia nám říká, že: Angličtina je západogermánský jazyk, který sic užíván prvně ve středověké Anglii, je nyní celosvětově rozšířen. V mnohých státech, jako Spojené Království, Spojené Státy Americké, Kanada, Austrálie, Irsko nebo Nový Zéland či některé karibské ostrovy je dnes mateřským jazykem.


Je třetím nejrozšířenějším světovým jazykem po Čínštině a Španělštině. Taktéž je velmi často studována jako cizí jazyk po celém světě a je jedním z oficiálních jazyků Evropské Unie, Spojených Národů a také zemí Commonwealthu (zemí Britského Společenství).